شنبه , ۳ آبان ۱۳۹۳

استخدام پیمانی “سازمان امور مالیاتی کشور”

سازمان امور مالیاتی کشور، برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و «دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاه های اجرایی» از محل «مجوز شماره ۲۲۰/۹۰/۲۳۲۰۲ مورخ ۹۰/۹/۱۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور» ، تعداد ۳۰۰۰ نفر از بین نیروهای قراردادی دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای حداکثر ده سال سابقه کار قراردادی می باشند و در صورت داشتن شرایط ذیل از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای عمومی، تخصصی، مصاحبه تخصصی و گزینش به صورت پیمانی استخدام می نماید.

شرکت کنندگان در آزمون استخدام پیمانی شاغل در دستگاههای اجرایی مستقر در شهر و استان تهران، مجاز به انتخاب عناوین و رشته های شغلی مرتبط بامدرک تحصیلی ایشان در «امور مالیاتی شهر و استان تهران و کلیه شهرستانهای مندرج در جداول آگهی استخدام پیمانی» می باشند.

شرکت کنندگان در آزمون استخدام پیمانی شاغل در دستگاههای اجرایی مستقر در استانها (به غیر از شهر و استان تهران) «تنها مجاز به انتخاب عناوین و رشته های شغلی مرتبط با مدرک تحصیلی خود در شهرستانهای استان محل خدمت خود مندرج در جداول آگهی استخدام پیمانی» می باشند.

شرایـط عمـومی استخـدام :

- اعتقاد به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران .

- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

- تدیّن به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران .

- داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دایم از خدمت ( ویژه برادران ) .

- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر .

- دارا بودن توانایی جسمی و روانی متناسب با رشته شغلی مورد تقاضا .

- نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی به موجب آراء مراجع قانونی .

- داوطلبین استخدام نباید از مستخدمین رسمی ، ثابت و پیمانی یا بازخرید خدمت دیگر دستگاههای دولتی باشند .

شرایط اختصاصی استخـدام :

- تنها نیروهای قراردادی تمام وقت دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می توانند متقاضی شرکت در آزمون  استخدام پیمانی باشند .

* تبصره : سابقه خدمت قراردادی متقاضیان استخدام نباید بیش از « ده سال » باشد .

- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های تحصیلی مندرج در جدول شرایط احراز آگهی الزامی است . ضمناً تاریخ فراغت از تحصیل کلیه متقاضیان شرکت در آزمون می بایست قبل از تاریخ انتشار آکهی  باشد .

-حداقل سن داوطلبان برای شرکت درآزمون تا تاریخ انتشار آگهی « ۲۰ سال » وحداکثر سن « ۴۰سال » می باشد.

نحوه ثبت نام و ارسال مدارک :                        

- ثبت نام از طریق اینترنت انجام خواهد شد لذا متقاضیان واجد شرایط می بایست به سایت  www.Azmoon.Intavat.ir ( بخش آزمون استخدامی ) مراجعه و فرم ثبت نام را حداکثر تا تاریخ «۱ /۴ /۱۳۹۱» تکمیل نمایند و نسبت به واریز مبلغ «  ۶۰۰۰۰ ریال » به صورت آنلاین و از طریق کارتهای بانکی متصل به شبکه شتاب به عنوان حق شرکت در آزمون های توانمندی عمومی وتخصصی داوطلبان استخدام اقدام نمایند . ( ایثارگران از پرداخت ۵۰% مبلغ مذکور و فرزندان شاهد از هزینه ثبت نام معاف می باشند.)

* انجام مراحل ثبت نام توسط داوطلب استخدامی موجب ایجاد تعهد استخدامی برای دستگاه نمی گردد .

* نظر به اینکه ثبت نام به صورت اینترنتی صورت می پذیرد و بررسی مدارک ارسالی و تطبیق آنها با شرایط مندرج در آگهی استخدام پیمانی پس از مرحله صدور کارت صورت می گیرد لذا صدور کارت ورود به جلسه آزمون موجب ایجاد تعهد استخدامی برای دستگاه نمی گردد .

* مدارک مورد نیازی که می بایست از طریق اینترنت ثبت و به صورت الکترونیکی ارسال گردد :

۱-      عکس ۴×۳ جدید با فرمت ( DPI 75 ) JPG ، حداکثر ۱۶۰ کیلو بایت .

۲-      تصویر صفحه اول شناسنامه و در صورت توضیحات تصویر صفحه آخر ( بافرمت JPG ) .

3-      تصویر کارت ملی ( با فرمت JPG ) .

4-      تصویر آخرین مدرک تحصیلی دانشگاهی ( با فرمت JPG ) .

5-      تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی ویا معافیت قانونی دائم برای آقایان ، بافرمت JPG

6-      مدارک دال بر ایثارگری و معلولین عادی حسب مورد از مراجع ذیربط .

۷-      گواهی اشتغال با ذکر میزان سابقه مدت خدمت که به تایید اداره مربوطه و یا مراجع ذیصلاح رسیده باشد ( با فرمت JPG ) .

8-      تصویر آخرین قرارداد در سال «۱۳۹۰ » جهت کلیه متقاضیان ( با فرمت JPG ) .

  • به مدارک ارسالی ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد .
  • وجوه پرداختی به هیچ عنوان مسترد نمی شود .
  • متقاضی شرکت در آزمون می بایست بعد از پایان ثبت نام الکترونیکی ( به صورت اینترنتی )
    کد رهگیری خود را یاداشت نموده و تا پایان مراحل استخدام نزد خود نگهدارد . ضمناً ورودمجدد به سایت و دریافت کارت ورود به جلسه آزمون و اطلاع از نتیجه آزمون فقط با  استفاده از
    کد رهگیری امکان پذیر خواهد بود . 

تاریخ توزیع کارت  ومحل برگزاری  ونحوه اعلام نتایج مرحله اول آزمون :

- کارت ورود به جلسه آزمون از طریق سایت مذکور ، از تاریخ ۲۰/۴/۹۱ تا  تاریخ ۲۱/۴/۹۱  قابل دسترسی و پرینت می باشد . زمان و محل برگزاری آزمون در هنگام ارایه کارت به اطلاع داوطلبان خواهد رسید .

* نتایج آزمون مرحله اول بر اساس (۳)  برابر ظرفیت پذیرش ، در موعد مقرر در پایگاه اطلاع رسانی مذکور (www.Azmoon.Intavat.ir) اعلام خواهد شد .

موارد آزمون عبارتـند از :

الف): آزمون توانمندیهای عمومی ، شامل : ۱- معارف اسلامی ۲- ریاضی وآمار مقدماتی۳- زبان انگلیسی عمومی ۴- اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی ۵- زبان و ادبیات فارسی ۶- فن آوری اطلاعات .

* آزمون عمومی به تعداد ۱۰۰ سوال و به صورت چهار گزینه ای ( با اعمال نمره منفی برای پاسخ غلط ) طراحی خواهد شد .

* اقلیت های دینی از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف می باشند و امتیاز آن در سایر موارد امتحان
توزیع می شود.

ب) : آزمون تخصصی: شامل سئوالات مرتبط با رشته تحصیلی و رشته شغلی متقاضی خواهد بود .

* برای رشته شغلی “مامور تشخیص مالیات” : «  حسابداری ، اقتصاد ، مدیریت ، قانون محاسبات عمومی ، قوانین  مالیاتی ، قانون مالیاتهای مستقیم ، قانون مالیات بر ارزش افزوده ، آئین دادرسی مالیاتی ، قانون مدنی ، قانون تجارت و بورس » وبرای “کارشناس حقوقی” و”کارشناس تحلیلگر سیستم” ، “کارشناس سخت افزار” “کارشناس نرم افزار”  و “کارشناس شبکه” در ارتباط با رشته تحصیلی و رشته شغلی مورد تقاضا خواهد بود .

* آزمون اختصاصی نیز به تعداد ۱۰۰ سوال به صورت چهار گزینه ای ( با اعمال نمره منفی برای پاسخ غلط )  طراحی خواهد شد .

تذکر مهم :

۱/۱-  ازکل مجوز استخدامی ،« ۳۰ درصد » آن برای استخدام ایثارگران اختصاص دارد که «۲۵ درصد» آن به :
« جانبازان ، آزادگان فاقد شغل ، فرزندان و همسران شهداء و جانبازان ( ۲۵ درصد و بالاتر ) و فرزندان و همسران آزادگان بالای یکسال اسارت » و « ۵ درصد » سهمیه استخدامی باقیمانده را نیز به : « رزمندگان با سابقه حداقل (۶) ماه حضور داوطلبانه در جبهه و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر ( ۲۵ درصد ) و آزادگان زیر (۱) سال اسارت و خواهران و برادران شهداء » اختصاص داده خواهد شد . انتخاب ایثارگران در حد سهمیه تعیین شده « ۵ درصد » به ترتیب نمره کسب شده از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند انجام خواهد شد .

* ایثارگران عزیز ، به منظور استفاده از سهمیه های در نظر گرفته شده برای ایشان ، می بایست نسبت به اسکن و ارسال الکترونیکی تصاویر کارت شناسایی ، معرفی نامه ، تاییدیه و مدارک مربوطه اقدام لازم
به عمل آورند .

۲/۱- استخدام مازاد بر سهمیه ایثارگران ، از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت .

۳/۱- ایثارگرانی که از بنیاد شهید و امورایثارگران کارت شناسایی دارند وافراد وابسته به آنان درصورت ارائه تصویر آن نیازی به اخذ وارائه گواهی ازبنیاد مذکورندارند .

۲- معلولین عادی به شرط دارا بودن شرایط عمومی مندرج در آگهی و شرکت در آزمون و کسب حد نصاب نمره ،
به ترتیب نمره فضلی از محل « ۳ درصد » سهمیه قانونی و با معرفی نامه از سازمان بهزیستی برخوردار خواهند بود .

* معلولین عزیز ، به منظور استفاده از سهمیه های در نظر گرفته شده برای ایشان ، می بایست نسبت به اسکن و ارسال الکترونیکی تصاویر مدارک مربوط به سهمیه بهزیستی اقدام لازم به عمل آورند .

۳- اولویت انتخاب داوطلبان در شرایط یکسان به ترتیب با نیروهای قراردادی سازمان امورمالیاتی کشور خواهد بود .

۴- داوطلبان نباید از جمله افرادی باشند که به موجب مراجع قضایی و ذیصلاح از خدمت دولتی منع شده باشند .

۵- اخذ تائیدیه مدارک تحصیلی متقاضیان استخدام در صورت پذیرفته شدن در امتحان حداکثر دو ماه پس از اعلام نتیجه از دانشگاه مربوط انجام خواهد شد .

۶- مدارک تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی برای پذیرفته شدگان در آزمون می بایست حداکثر دو ماه پس از اعلام نتیجه به تائید سازمان مرکزی دانشگاه مزبور برسد .

۷- انتخاب داوطلبان استخدام برای انجام مصاحبه تخصصی حداکثر به میزان « ۳ برابر ظرفیت پذیرش » مورد نیاز از میان افرادی که حد نصاب نمره آزمون عمومی ( به میزان ۶۰ % درصد کل نمره آزمون عمومی ) را کسب کرده اند بر اساس بالاترین نمره فضلی آزمون تخصصی انجام خواهد شد .

۸- کسب حد نصاب نمره لازم در آزمون توانمدیهای عمومی ، صرفاً به منزله تایید صلاحیت عمومی و تصحیح اوراق امتحان بوده و هیچ گونه حق استخدامی برای داوطلبان ایجاد نمی کند و انتخاب داوطلبان بر اساس نمرات آزمون تخصصی و با رعایت اولویت های مقرر صورت می پذیرد .

۹- به مدارک ارسالی توسط دانشجویان و دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر و پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مذکور در آگهی و همچنین مدارک معادل ( به استثنای دارندگان مدارک تحصیلی معادل صادره از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور که در آزمون جامع سنجش آموزش کشور شرکت نموده و قبول شده اند و گواهی مبنی بر امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر با ارزش علمی دارند . ) ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۱۰- داوطلبان پذیرفته شده در صورت تمدید قرار داد براساس قوانین ومقررات ، حداقل به مدت پنج سال از تاریخ استخدام متعهد به ارائه خدمت در محلی که استخدام می شوند ، خواهند بود .

۱۱-  مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود لذا چنانچه در هر مرحله از ثبت نام  و جذب  محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی بوده است از انجام مراحل بعدی محروم شده و حتی در صورت صدور حکم  استخدام پیمانی نیز حکم مذکور لغو ، از کار اخراج و به مراجع قضایی معرفی خواهد شد .

۱۲- لیست نهایی پذیرفته شدگان پس از تائید صلاحیت توسط هسته گزینش اعلام می گردد . بدیهی است جذب نیروها بر اساس لیست نهایی پذیرفته شدگان قابل انجام می باشد .

۱۳- پذیرفته شدگان با اولویت اصلی آزمون پس از ابلاغ نتایج نهایی حداکثر یک ماه فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک و طی مراحل قانونی استخدام به واحد مربوطه مراجعه نمایند . درصورت عدم مراجعه در مهلت مقرر و
یا انصراف پس از شروع به کار ، از پذیرفته شدگان با اولویت ذخیره جهت شروع به کار دعوت بعمل خواهد آمد .

۱۴- انتخاب نهایی پذیرفته شدگان پس از موفقیت در کلیه مراحل مصاحبه و گزینش صورت خواهد گرفت و تا قبل از صدور احکام  استخدام پیمانی پذیرفته شدگان حقی برای آنان ایجاد نخواهد شد.

فایل دفترچه راهنمای آزمون را از طریق یکی از لینکهای زیر می توانید دریافت نمائید:

http://www.azmoon.intavat.ir/pdf/Ads.doc

http://www.azmoon.intavat.ir/pdf/Ads.pdf

جدول شغل ها و موقعیت جغرافیایی استخدامی را از طریق یکی از لینکهای زیر می توانید دریافت نمائید:

http://www.azmoon.intavat.ir/pdf/Jobs.doc

http://www.azmoon.intavat.ir/pdf/Jobs.pdf

برایثبت نام در آزمون نیز می توانید به آدرس http://www.azmoon.intavat.ir مراجعه نمائید.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>